socialMediaClosedBlock
logomobiel
SOMA_SVG

Vragen? Bel gerust (0341) 499450      


Test Omgeving

Direct aanmelden
Print deze pagina

Subsidies

Voor sommige opleidingen voor werkenden kunnen subsidies verkregen worden vanuit een Opleidings & Ontwikkelingsfonds van een betreffende branche.

Subsidieregeling praktijkleren (BBL)

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen, zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hierdoor over beter opgeleid personeel.
Klik hier voor meer informatie en of u in aanmerking komt op.
Klik hier voor een berekening van de subsidie.


Individueel budget

Om werknemers gezond en gemotiveerd te laten werken, heeft iedere werknemer in de bouw & infra een individueel budget. Dit individuele budget kan bijvoorbeeld op latere leeftijd ingezet worden voor extra verlofdagen of het volgen van een extra opleiding. Een opleiding is belangrijk, want de tijd is voorbij dat iemand na het doorlopen van een beroepsopleiding jaren lang hetzelfde werk kan blijven doen.

Overgangsregeling individueel budget 

De overgangsregeling individueel budget is voor werknemers in de bouw & infra die een stap willen maken in hun loopbaan. Deze overgangsregeling geldt tot eind 2019. U kunt nu nog onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van deze regeling (met een maximum van € 1250,-). Voor meer informatie over deze regeling klik hier of bel 0341 - 499 299.

OOMT

OOMT is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de motorvoertuigen- en tweewielerbranche. Indien de werkgever is aangesloten bij OOMT en premie afdraagt, kan men in aanmerking komen voor subsidie. De vergoeding bedraagt € 75,- per deelnemer indien men slaagt voor de toets. Op het moment van toetsing krijgt de deelnemer een aanmeldingsformulier, indien de deelnemer slaagt voor de toets start de subsidieaanvraag automatisch. Informatie over deze regeling kunt u vinden op www.bksmobiel.nl of telefonisch via 030- 608 77 66.   

SOOB

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) biedt vaak een vergoeding voor de opleidingen en cursussen van SOMA Bedrijfsopleidingen. In veel gevallen moet er tussen de 0 tot 3 maanden voor aanvang van de cursus een subsidieaanvraag bij VTL/SOOB Subsidiepunt worden ingediend. Na afloop van het opleidingstraject dient de declaratie ingediend te worden. Informatie over deze regeling kunt u vinden op www.SOOBsubsidiepunt.nl. Mailen kan naar VTL@SOOBsubsdiepunt.nl of telefonisch via 0900-1442.

A+O fonds overheid

Voor een aantal opleidingstrajecten kunt u als organisatie in aanmerking komen voor een subsidie. Vallend onder de betreffende cao, is deze subsidie afkomstig uit het A+O fonds en is dit een stimuleringsregeling. In het kader van deze regeling kan uw organisatie een subsidieaanvraag indienen. Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u kijken op www.aeno.nl, www.aenowaterschappen.nl of www.aenoprovincies.nl.

Belastingdienst

De kosten voor uw opleiding zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting wanneer de opleiding is gericht op uw (toekomstige) beroep. Zo vallen de netto studiekosten aanzienlijk lager uit! Vind hier meer informatie.

Voor werkgevers geldt naast het feit van de opgedane kennis ook een aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar (bij bepaalde voorwaarden). Kosten voor studie en opleiding vallen onder de gerichte vrijstellingen van de Werkkostenregeling (WKR). Voor werkgevers zijn studiekosten 100% aftrekbaar. Goede redenen om te investeren in de ontwikkeling van een werknemer.

De subsidies worden jaarlijks vastgesteld door de subsidieverstrekker. Aan de getoonde subsidiepercentages kunnen geen rechten ontleend worden.

Introductiefilm
SOMA Bedrijfsopleidingen

0:00 / 0:00

MEER INFO?
Voor vragen over de opleidingen of data kunt u altijd tijdens kantooruren bellen met het servicebureau

0341-499 450